Jak staré jsou budovy, které mají významné památkové a architektonické  hodnoty?

Ve většině případů jsou více než 100 let staré. Před 100 lety se stavělo dle zastaralých norem a při výstavbě se používali zastaralé technologie. Včasná rekonstrukce umožňuje uchovat původní vzhled budov, zlepšit jejich charakteristiky. Během rekonstrukce se dají udělat lepší podmínky vhodné pro bydlení nebo provoz budovy odpovídající dnešním standardům.

Proč by se vlastně měly rekonstruovat historické budovy?

Tyto budovy se stavěly s použitím souhrnu konstrukčních řešení stejného typu. Patří sem – dřevěné stropy, cihlové nebo dřevěné zdi, pásové základy nebo základy z neopracovaného kamene. Nyní tyto stavební konstrukce mohou byt nejen nespolehlivé, ale také nebezpečné.

Jaké práce se mají provádět během rekonstrukce historické budovy?

Stabilizace zeminy. Pokud předběžné výzkumy ukázaly, že zemina pod budovou nemusí vydržet předpokládanou zátěž, bude provedena její stabilizace. Pro tyto účely se mohou použit speciální chemické roztoky, piloty, konstrukce budovy, ve kterých bude zátěž přerozdělena na nové nosné prvky.

Zpevnění základů. Provádí se v případě, že staré základy nemají dostatečnou únosnost. Technologie zpevnění se volí individuálně.

Reorganizace budovy. Provedení přestavby, zvětšení plochy budovy v důsledku budování přístaveb, změny funkčního určení toho či onoho prostoru atd.

Obnova inženýrských sítí: stavba nového vodovodu, kanalizace, elektromontážní práce, instalace bezpečnostních systémů (požární signalizace, kamerový systém atd.), montáž nového topného systému apod.

Obnova, restaurování, renovace fasády, dekoračních prvků. Zde se mohou použít podobné výchozí materiály nebo moderní řešení. Při provádění těchto prací může být obnoven historický vzhled budovy.

 

V důsledku rekonstrukce se budova stává funkčnější, bezpečnější, pohodlnější pro užívání a údržbu.

Stavební firma MA Construction se zabývá renovací historických budov.

 

Latest Posts
>