Samozřejmou součástí námi poskytovaných služeb je také vyřízení stavebního povolení. Tento pro laika leckdy zdlouhavý a obtížný proces dokážeme zvládnout ve velmi krátké lhůtě k vaší maximální spokojenosti.

Osobní přístup

Staneme se vaší prodlouženou rukou v jednání s úřady a budeme hájit váš projekt pokud možno tak, jak jste si jej sami vysnili. V případě, že narazíme na byrokratické překážky a omezení, navrhneme taková řešení, která budou co nejvíce věrná vašemu prvotnímu záměru.

Vysoká kvalita služeb

Při zařizování všeho potřebného, od projektové dokumentace stavby až po vlastní povolení, nevynecháváme jediný detail, nezanedbáme jediné stanovisko dotčených subjektů a vše přehledně zaznamenáváme a archivujeme pro naši i vaší potřebu. V případě vašeho zájmu vás zasvětíme do náležitostí celého procesu a budeme vás pravidelně informovat o jeho průběhu.

Dodržování termínů

Co řekneme, to platí. Jakmile si plácneme, můžete si být jisti, že nejpozději v domluveném čase bude mít váš projekt zelenou bez jakýchkoliv výhrad. Na své reputaci solidní stavební firmy si zakládáme.

Byrokratické složitosti máme v malíčku a v jednání s úřady máme mnoho let zkušeností. Důvěřovat nám s vyřízením stavebního povolení znamená rychleji bydlet – přesvědčte se sami!

Samotnému vyřízení stavebního povolení předchází ještě další úkony

Vlastnímu stavebnímu povolení musí zpravidla předcházet předběžný inženýring a také vypracování projektové dokumentace. Obojí pro vás samozřejmě také zařídíme. Cílem předběžného inženýringu je zjistit, zda lze ve vybrané lokalitě vůbec uskutečnit stavební záměr. Zahrnuje v sobě:

 • zjištění, zda je na daném pozemku možná výstavba
 • přezkoumání regulativ, platných pro danou lokalitu
 • zjištění rozsahu dokumentace, požadované místními úřady
 • zjištění rozsahu nutných vyjádření, stanovisek a souhlasů
 • projednání stavebního záměru s úřady

Jakmile budeme mít předběžný inženýring za sebou, přikročíme k vypracování projektové dokumentace. Od ní pak přejdeme k samotnému vyřízení stavebního povolení.

Kolik stojí stavební povolení?
Cena může kolísat podle situace

Podání žádosti o stavební povolení se zároveň pojí s předložením:

 1. projektové dokumentace
 2. autorizace projektanta
 3. dokladů o vlastnických právech
 4. stanoviska dotčených orgánů (souhlas obce, hygienické správy, odboru životního prostředí, příp. vyjádření sousedů, památkové péče a dalších)
 5. v případě stavby na klíč oprávnění firmy, která ji bude provádět, u staveb svépomocí prohlášení kvalifikovaného stavebního dozoru
 6. stanoviska správců sítí a vlastníků infrastruktury (kanalizace, voda, plyn)

Celková cena vyřízení nelze jasně stanovit předem. Závisí na tom, o jaký druh projektu se jedná, jak je osazen v terénu, jak je vzdálen od komunikace, je-li pozemek nutno vyjmout ze zemědělského půdního fondu, je-li předem zasíťován či nikoliv.

Jiná situace pak panuje při rekonstrukcích bytů i domů, kde se rovněž celý proces získání povolení odvíjí od míry plánovaných zásahů. Ať ale pouze měníte interiérový design či zasahujete přímo do statiky domu – zvolíte-li naši rekonstrukci na klíč, můžete se spolehnout, že veškeré náležitosti splníme za vás.

Ať stavíte či rekonstruujete, můžete si být jisti, že se pro vás vynasnažíme veškeré náklady s pořizováním povolení minimalizovat. Vás projekt je u nás v dobrých rukou – svěřte jej nám!

Cena ohlášky je nižší, než cena stavebního povolení

Od počátku roku 2018 je v platnosti novela stavebního zákona, která má za cíl zjednodušit stavební proces. Do té doby bylo u domů, jejichž rozloha přesahovala 150 m2, nutno žádat o stavební povolení. Toto pravidlo padlo a nyní vám i na stavby, které tuto rozlohu přesahují, stačí pouze předložit takzvané ohlášení stavby. Stavba by měla mít nejvýše jedno podzemní podlaží do hloubky 3 m a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. Této definici odpovídá většina rodinných domů.

Dokumentace, kterou musíte navíc k ohlášení přiložit, je obdobná jako u stavebního povolení.. Lhůta k vyjádření příslušného úřadu je ale rychlejší a neměla by správně přesáhnout jeden měsíc. To je pro vás, jakožto stavebníka dobrá zpráva – vaše nové bydlení je zase o kousek blíž k uskutečnění!

Zavedený hráč na stavebním trhu, včasné dodržování termínů, individuální zákaznická podpora, schopnost zajistit váš projekt od A do Z. To jsou důvody, proč lidé volí naši společnost – buďte dalším z nich!

>